… skauting je životní styl

Nezařazené

Změna času odjezdu na tábor!!!!!

Vážení rodiče,

z důvodu zrušení plánovaného vlakového spojení, jsme museli posunout čas odjezdu.

Sraz na vlakovém nádraží je nově  v 9:15.

Omlouváme se za komplikace a těšíme se na všechny v sobotu!

Úklid tábořiště

Vážení přátelé střediska Polárka,

od soboty 31. 8. do neděle 1. 9. pojedeme uklízet naše střediskové tábořiště u obce Radenice. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Pokud se můžete zúčastnit, prosím kontaktuje Martina Ráce (martin.rac@skaut.cz).

Poděkování obci Kostelany

Velmi děkujeme obci Kostelany (https://www.obeckostelany.cz/) za zapůjčení hřiště pro konání Okresního kola Svojsíkova závodu.

Poděkování MĚSTU KROMĚŘÍŽ

Děkujeme MĚSTU KROMĚŘÍŽ za poskytnuté finanční prostředky.

Na činnost a provoz pro rok 2019  nám byla poskytnuta dotace ve výši 15 000 Kč. Dále byla poskytnuta dotace na při akcích: Polárka florbal Open, Volejbalový turnaj a turnaj v ringu a Kulturně sportovní odpoledne ve celkové výši 10 000 Kč.

Děkujeme

Nadcházející akce

Vážení přátelé střediska,

rádi bychom Vás informovali o akcích, na které bychom Vás rádi pozvali.

Na červen  21.6.- 23. 6. 2019 připravujeme Víkend pro Polárku, který se bude konat na našem tábořišti v Radenicích. Letos nás čeká velká renovace inventáře, a tak bychom byli rádi za pomoc rodičů a přátel. Akce je vhodná od 13 let.

28.4. od 10:30 bychom Vás rádi pozvali na Skautskou mši v kostele Panny Marie. 

PF 2019

Velmi Vám děkujeme za spolupráci v tomto roce a přejeme vše nejlepší do nového roku.

Setkání s Polárkou

Rádi bychom Vás pozvali na setkání střediska Polárka Kroměříž, u příležitosti 100. výročí založení skautingu v Kroměříži. Akce je naplánovaná na sobotu 23. června 2018 od 15 hodin na farní zahradě u kostela Panny Marie v Kroměříži.

Program bude zahájený mší svatou v kostele Panny Marie  v 15 hodin, následovat budou různé sportovní aktivity, cestovatelské povídání a promítání z cest Markýzy, promítání fotografií z činnosti našeho střediska, v podvečer cimbálka a hlavně možnost se po delší či kratší době potkat s kamarády, se kterými jsme strávili část dětství a mládí.