… skauting je životní styl

Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Pokud víte, kde je nejbližší skautský oddíl pak je dobré kontaktovat jeho vůdce, který Vám pro Vaše dítě poskytne přihlášku a další potřebné informace. V opačném případě se můžete obrátit na ústředí Junáka, kde Vám rádi pomůžeme najít oddíl v blízkosti Vašeho bydliště.

V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od 6 let věku výše. Rozdělení věkových kategorií: světlušky a vlčata – děvčata a chlapci od 6 do 10 et, skautky a skauti – děvčata a chlapci od 10 do 15 let, roveři a rangers – děvčata a chlapci od 15 do 21 let, od 21 výše oldskauti.

Jaký je roční příspěvek?

Průměrný příspěvek činí ročně 300 Kč.

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Obecně platí – výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory…

Mohu přihlásit dítě, které není vychovávané ve víře?

Naše středisko je se zvýrazněnou křesťanskou výchovou. To však nebrání vstupu dětí bez vyznání. Skauting je pro všechny bez rozdílu náboženského vyznání, rasy a politického přesvědčení. Podmínkou je přijetí slibu, zákona a Stanov Junáka.

Jsou oddíly smíšené?

U mladších oddílů nejsou oddíly smíšené. Oddíly jsou koedukované pro rangers a rovery.

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kde můžeme koupit skautské vybavení?

V šesti městech ČR sídlí prodejny kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci.

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti?

Skautské vybavení – kroj apod. – 500 Kč, jednodenní výpravy 50 Kč Tábor (podle délky trvání) 1700 – 3000 Kč roční registrace cca 300 Kč.