Skautské středisko Polárka Kroměříž

… skauting je životní styl

Betlémské světlo

Příští sobotu (17.12.) přijede do Kroměříže Betlémské světlo. Budeme jej přebírat v sobotu 17.12. v 9:00 na vlakovém nádraží v Kroměříži. (Sraz bude v 8:45 v nádražní hale. Přijďte prosím ve skautském kroji.) Poté bude předáno v neděli 18.12. v 10:30 na mši v kostele Panny Marie.

Skautské odpoledne 18.6.

Rádi bychom Vás pozvali na skautské odpoledne, které se bude konat v sobotu 18.6. od 15:00 na farní zahradě u kostela Panny Marie. Těšit se můžete nejen na řadu stanovišť pro děti (včetně skákacího hradu a lezecké věže), ale i na živou hudbu. Také bude možnost si opéct vlastní buřty. Pití bude zajištěno.

Skautská mše

Rádi bychom vás pozvali na Skautskou mši, která se uskuteční v neděli 24.4. v 10:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Je možné přidat se ke skautské schole, která bude mít zkoušku od 9:00 v klubovně. Kdo by se chtěl podílet na čtení přímluv, nesení darů nebo jako ministrant, prosíme aby přišel 10:15 a hlásil se v sakristii. Zvány jsou celé rodiny, skauty prosíme o účast v krojích.

Pozvánka na akce

Rádi bychom  vás pozvali na následující akce:

1)      12. března: oprava stanů
2)      24. dubna v 10:30: Skautská mše
3)      30.4.: brigáda pro farnost
4)      28.5.: Sportovní odpoledne
5)      18.6.: Skautské odpoledne na farní zahradě