… skauting je životní styl

Příprava činovníků

Čekatelská zkouška
Je základním stupněm výchovného systému Junáka. Prověřuje zralost uchazeče a jeho znalosti v oblastech jako jsou metodika činnosti oddílu nebo základy pedagogiky a psychologie.

Minimální věk uchazeče je patnáct let a podmínkou je jeho členství v Junáku, doporučení vůdcem střediska a potvrzení od lékaře.

Přehled tématických okruhů Čekatelské zkoušky:
Myšlenkové základy skautingu
Úvod do pedagogiky a psychologie
Metodika
Bezpečnost
Zdravověda
Organizace a právo
Základy hospodaření

Vůdcovská zkouška

Cílem Vůdcovské zkoušky je zjistit, zda budoucí vůdce má potřebné osobnostní předpoklady a je schopen vést samostatně skautský oddíl.
Kandidát musí být plnoletý, mít potřebná potvrzení od vůdce střediska i lékaře a praxi minimálně jeden rok ve spoluvedení oddílu.

Přehled tématických okruhů Vůdcovské zkoušky:
Myšlenkové základy skautingu, historie
Psychologie
Pedagogika
Metodika
Vedení oddílu
Organizace a právo
Hospodaření
Zdravověda
Příroda a ekologie
Táboření, příprava a vedení tábora
Kultura a estetika
Tělovýchova a sport
Písemná práce
Mluvený projev