… skauting je životní styl

Jak se přihlásit

Přihlásit se je snadné
Přihlásit se může každé dítě od 5 let. Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při vedení dětí či při organizačním zajištění naší činnosti. Pro vedení oddílu je nejprve zapotřebí složit odpovídající zkoušky.

Stát se členem Junáka je zcela jednoduché. Stačí najít ve svém okolí nejbližší skautský oddíl, přihlásit se k vedoucímu oddílu, který vám poskytne formulář přihlášky, přihlášku vyplnit a zaplatit členský poplatek. Výše poplatků je různá, pohybuje se v průměru mezi 200 až 500 Kč za rok. Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajiš»ují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno.

Časopisy a publikace

Pro každou věkovou kategorii vydává Junák svůj vlastní časopis.

Dalším významným průvodcem na skautských stezkách jsou publikace, které jednotlivým věkovým kategoriím nabízí návody a postupy ke složení stezky a odborných zkoušek. Nabídku doplňují desítky dalších příruček a knih určených jak mladým lidem, tak jejich vedoucím.

Časopisy a publikace je možné objednat na adrese distribuce@aaska.cz; více informací naleznete na www.skaut.cz/tdc.

Vybavení pro činnost

Přehled vybavení získají vaše děti od vedoucího oddílu. Obecně se dá říci, že vybavení se skládá ze skautského kroje a tábornických potřeb. Skautský kroj můžete nakoupit ve specializovaných obchodech, tábornické vybavení navíc nakoupíte ve sportovních, turistických či outdoorových prodejnách. Doporučujeme se předem poradit se skautským vedoucím, který vám doporučí nejvhodnější komponenty či je často schopen potřebné věci obstarat