… skauting je životní styl

Program

Pravidelný program pro volný čas
Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných zpravidla jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

…skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život…

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající nejméně dva až tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě.