… skauting je životní styl

Rodiče

Poslání a cíle střediska

Nabízíme program, který se snaží pomoct každému chlapci nebo dívce, aby se stali:

 • svobodným a rozvinutým člověkem,
  • který si je vědom vlastní důstojnosti, vlastních předností a omezení;
  • který se neustále zdokonaluje;
  • který si dokáže najít přiměřené zaměstnání, kde může využívat svoje schopnosti;
  • na jehož slovo a charakter se dá spolehnout;
 • příjemným člověkem,
  • který bere život pozitivně a shumorem;
  • který je skutečným přítelem;
  • který respektuje a brání práva a důstojnost druhých;
  • kterého naplňuje služba druhým;
  • který dokáže svoji rodinu budovat na základě lásky, pravdy, spravedlnosti a vzájemné pomoci;
 • aktivním členem své společnosti,
  • který je oddaný své vlasti, kraji, lidem a kultuře;
  • který podporuje demokracii a pluralitu;
  • který chápe politickou dimenzi společnosti a hraje aktivní a konstruktivní roli ve veřejném životě;
  • který podporuje toleranci, mír a mezinárodní spolupráci;
  • který je schopný čelit rasové, etnické a jiné nesnášenlivosti;
  • který má rád přírodu a aktivně ji chrání;
 • duchovně bohatým člověkem,
  • který objevuje duchovní realitu přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr;
  • který žije podle nalezených duchovních principů;
  • který respektuje ty, kteří hledají nebo nacházejí jiné odpovědi a pohledy na duchovní realitu a čelí fanatismu nebo fundamentalismu;
  • který si cení všeho, co je dobré ve světě a v lidech kolem něho.