… skauting je životní styl

Poděkování MĚSTU KROMĚŘÍŽ

Děkujeme MĚSTU KROMĚŘÍŽ za poskytnuté finanční prostředky.

Na činnost a provoz pro rok 2019  nám byla poskytnuta dotace ve výši 15 000 Kč. Dále byla poskytnuta dotace na při akcích: Polárka florbal Open, Volejbalový turnaj a turnaj v ringu a Kulturně sportovní odpoledne ve celkové výši 10 000 Kč.

Děkujeme