… skauting je životní styl

Pro veřejnost

Děkujeme MĚSTU KROMĚŘÍŽ za poskytnuté finanční prostředky z dotačních titulů Dotace na činnost a provoz a Dotace na akce nad 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků budou mimo jiné v letošním roce podpořeny následující akce: Kulturně sportovní odpoledne, Polárka florbal Open, Volejbalový turnaj a turnaj v ringu.