… skauting je životní styl

Obnova střediska Polárka

Vzhledem k potřebám duchovního rozvoje pátého a šestého oddílu vystupují oba oddíly z řad Střediska Mirka Svobody. Společně pak zakládají druhé středisko v Kroměříži – skautské středisko Polárka. V pondělí 19. 8. 1991 začíná nová, již druhá, historie v životě Polárky. Středisko je centrem pátého a šestého oddílu skautů a skautek se zaměřením na křesťanskou výchovu mládeže. Středisko Polárka se tak dostává do podvědomí Ústřední duchovní rady Junáka a je zařazeno do seznamu středisek s křesťanským zaměřením. Smyslem života Polárky je podporovat duchovní rozvoj jednotlivce v běžném životě skautského oddílu. Je zřejmé, že duchovní rozměr skautingu nabývá na plnosti života skauta. To se projevuje i v další práci oddílů ve středisku. Oddíly mají tak pevné opěrné body ve své práci, které zajišťují jejich stabilitu v dobách, kdy prožívají těžkosti.

Miroslav DOUBRAVA