… skauting je životní styl

Novodobá historie

Skautské středisko Polárka bylo založeno, jak již víte, v roce 1991. Vykročili jsme tímto odvážným krokem s osobní podporou starších činovníků, kteří si svou zkušenost zasloužili aktivním skautováním v dřívějších letech. Svou činností jsou příkladně zapojeni i nadále.

První základna Polárky čítala 42 členů s tím, že nejpočetnější byl 5. chlapecký oddíl sv. Dona Boska. Oddíl dívek a klub OS se dělil o tu menší část. Společenství skautů a skautek, které se sešlo pod jednou střechou Polárky, dalo našemu středisku zřetelný směr i cíl – jít stopou nejvyššího Dobra a nejopravdovější Lásky.

Činnost střediska byla započata ve dvou klubovnách. Již od prvopočátku získaly schůzky na pravidelnosti. Ani studená klubovna dívek, které hodnou chvíli neměli čím topit, vlastně ani v čem, tuto pravidelnost nezmírnila. Vůdcové se s chutí a aktivitou účastnili různých skautských kurzů. Za zmínku stojí kurz pro vedoucí katolických skautských oddílů ve Frýdku Místku. Na těchto setkáních jsme poznávali osobnosti skautského společenství, které mnohým z nás pohnulo žebříčkem osobních hodnot.

Velikou zkouškou skautské praxe byl první společný stanový tábor, kde jsme spolu se svěřenými skautkami a skauty zažili daleko více, než jsme plánovali a očekávali. Rozmarné počasí nás deštěm máčelo a hned sluníčkem vysychalo. V noci nás budil chlad, zakusili jsme stěhování celého tábora, když se rozvodnil potok ve velkou řeku.

Se skautskou praxí přišla také hospodářská a legislativní stránka mladého střediska. Středisko Polárka se včlenilo do zasedání kroměřížské Okresní rady Junáka, kde započalo plnit své povinnosti. Zde jsme poznali bohatý a rozmanitý život ve skautských střediscích našeho blízkého okolí. Byli jsme vtaženi do proudu společné práce, odpovědnosti a rozhodování. Po roční spolupráci s okresní radou skládali činovníci Polárky vůdcovské zkoušky, aby tak rozšířili svůj obzor ve skautském vědění, tolik důležité pro rozvoj oddílů.

V letošním roce registruje středisko Polárka bez mála 80 členů. Členové jsou zapojeni do činnosti ve čtyřech oddílech. Ve dvou chlapeckých, v jednom dívčím a v klubu OS. Nyní středisko pracuje ve dvou větších klubovnách a vlastní úplné tábornické vybavení pro čtyřicetičlennou táborovou základnu.

Středisko Polárka žije skautskou činností již desátý rok. Ze společných akcí bych vzpomenul každoroční oslavu svátku sv. Jiří v našich kostelích, společné přípravy na okresní závody, organizace letních táborů. K těmto akcím přibylo dnes již památné setkání k 50. výročí založení střediska Polárky, setkání s P. Jiřím Reinsbergem, setkání se Svatým Otcem a další významná setkání s různými osobnostmi občanského i skautského života.

V dalším skautském roce nás čeká opět mnoho práce při vedení a organizaci chodu oddílů a střediska. Chtěli bychom se opět účastnit a podílet na skautských akcích, jako jsou rádcovské kurzy apod.

Na závěr děkuji Vám všem, se kterými můžeme spolupracovat ve jménu nejvyššího Dobra a Lásky.

K tomu nám dopomáhej Bůh!

Miroslav Doubrava