… skauting je životní styl

Koronavirus

Vážení rodiče,

vzhledem k dotazům k omezení naší činnosti kvůli šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem, si Vás dovolujeme informovat, že běžná skautská činnost probíhá v tuto chvíli obvyklým způsobem, ať se jedná o družinové a oddílové schůzky nebo víkendové výpravy.

Prosíme o dodržování standardních preventivních opatření (jimiž jsou mimo jiné pravidelné pečlivé mytí rukou vodou a mýdlem, zakrývání úst a nosu při kýchání a kašlání kapesníkem nebo rukávem, a vyvarování se těsného kontaktu s jedinci, kteří vykazují příznaky onemocnění jako je horečka, kašel nebo dušnost).

Dále Vás žádáme, abyste neposílali na skautské akce děti, které jeví příznaky jakýchkoli přenosných chorob. V případě pobytu dětí v oblasti s rizikem výskytu koronaviru je třeba, aby rodiče postupovali v souladu s doporučeními hygieniků a nařízeními o karanténě.

Děkujeme za pochopení