… skauting je životní styl

Skautská mše

V neděli 23. 4. proběhla v kostele u bl. Panny Marie skautská mše, které se zúčastnil hojný počet členů našeho střediska. Mši sloužil otec Iosip, který během krátké promluvy velmi hezky vystihl a popsal skautské hnutí. Poděkování patří i skautské schole, která mši doprovodila písničkami.

Fotka uživatele Skautské středisko Polárka Kroměříž.

Fotka uživatele Skautské středisko Polárka Kroměříž.

Za fotky děkujeme bratru Voltovi.