5. oddíl skautů sv. Dona Boska Kroměříž » Možnost získat příspěvek od pojišťovny na členský poplatek / platbu tábora

Možnost získat příspěvek od pojišťovny na členský poplatek / platbu tábora

Kategorie: Ostatní — napsal: Vojta v 16:47 hod., Neděle, 26. 2. 2017

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky pohybové volnočasové aktivity, do nichž spadají i letní tábory. Níže naleznete přehled s odkazy, které obsahují podmínky poskytnutí příspěvku u jednotlivých pojišťoven.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – příspěvek ve výši 500,- Kč, nikoliv však na tábor, ale na dlouhodobou pohybovou aktivitu
  • pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně, které musí trvat minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně), je třeba mít doklad o zaplacení registrace a být registrován v Klubu pevného zdraví (lze pořešit na místě při vyřizování příspěvku); více informací k dispozici zde
  • vzhledem k tomu, že jsme narazili na různý přístup na jednotlivých pobočkách VZP, řešili jsme s pojišťovnou přesnou formulaci použitou v žádosti – tak, aby mohla být žádost akceptována a příspěvek proplacen
schválené formulace:
suchozemští skauti – Kondiční pohybové aktivity vedoucí ke zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti, zvládnutí  základů míčových her, lanových aktivit a orientačních závodů v přírodě.
vodní skauti – Plavání, veslování (ovládání několika typů lodí), zvyšování fyzické zdatnosti, kondice dětí,  absolvování orientačních závodů v přírodě.

Pojišťovna ministerstva vnitra – nepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Oborová zdravotní pojišťovna – nepřispívá na tábor (příspěvek váže na školní aktivity), ale i pro letošní rok se již podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci, na jejímž základě OZP členům Junáka, kteří jsou zároveň registrovaní u OZP, proplatí členský příspěvek až do výše 500,- Kč, více v článku Smlouva s Oborovou zdravotní pojišťovnou na proplácení příspěvků za členství v Junáku podepsána!

Vojenská zdravotní pojišťovna – nepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – příspěvek 300 Kč na tábor (lze čerpat 1 x za 2 roky, v případě, že jsou i rodiče pojištěnci ČPZP, tak každoročně); více informací je k dispozici zde

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – příspěvek ve výši 300,- Kč pro děti a mládež od 6 do 20 let, v rámci balíčku pro žáky a studenty, příspěvek je proplácen do 31. 12. 2016, více zde

Průmyslová zdravotní pojišťovna – příspěvek až 300,- Kč pro děti od 6 do 16 let, příspěvek může být proplacen pouze 1x za 2 roky!, přesné podmínky příspěvku jsou k dispozici zde

Revírní bratrská pokladna – nepřispívá

Úřady práce – rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se. Pokud ji žadatel – rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu. Formulář pro žádost je k dispozici zde.

Konto Bariéry – dále mohou rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu  požádat o příspěvek Nadaci Charty 77 – Konto bariéry.
Podmínky žádosti Konta bariéry si můžete přečíst zde.

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.