Odkazy

 Junák – český skaut

www.skaut.cz

www.krizovatka.skaut.cz

www.facebook.com/skaut/

Skautské středisko Polárka Kroměříž
www.polarkakm.net

www.facebook.com/PolarkaKM

6. oddíl skautek sv. Jany z Arcu

www.polarkakm.net/skautky
Skautské a outdoorové vybavení
www.junshop.cz 

Oficiální stránky města Kroměříže

www.mesto-kromeriz.cz

logo-nove