O oddíle

 

5. oddíl sv. Dona Bosca mezi sebe rád přijme nové kluky! Těšíme se na Tebe! 

Don Bosco
Otázka: Mohl byste mi něco říci o svém výchovném systému?
Odpověď: Je velice jednoduchý. Dopřejte mladým naprostou svobodu a dejte jim možnost věnovat se tomu, co je nejvíce těší. Nejdůležitější je objevit kořeny jejich dobrých vlastností a pomáhat jim je rozvinout. Každý dělá rád jen to, o čem ví, že to dokáže. Řídil jsem se touto zásadou, a moji svěřenci pracovali nejen pilně, ale i rádi.
Za 46 roků jsem ani jednou nepoužil trestu. A odvažuji se tvrdit, že moji žáci mě měli velice rádi.

 

Don Bosco své celoživotní dílo – Slesiánské hnutí – vybudoval „na zelené louce“. Věnoval se mladým chudým chlapcům, hochům bez domova, sirotkům. Sám byl chudý. Hrál s nimi různé hry, učil je a vychovával.Stal se osobností nejen Itálie, ale i Francie či Španělska. Přátelil se s mnoha představiteli tehdejší doby, často jej žádali o radu.

5. oddíl vychoval mnoho osobností, jenž slouží nejvyšší pravdě a lásce, plní povinnosti vlastní a zachovávají zákony skautské a duší i tělem jsou připraveni pomáhat vlasti a bližním. O to usiluje i nadále. K tomu nám dopomáhej Bůh!

Tábor 2022

Tábor 2021

Tábor 2020

Tábor 2019

 

Tábor 2018

Tábor 2017

 

Antonín Filipi | správce webu| e-mail: polipot123@centrum.cz | tel.: 702 812 412